Management de proiect

PROIECT DE MOBILITĂȚI DE FORMARE ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA101-047762, BENEFICIAR ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORE TEODORESCU" RUSENI

SCOPUL PROIECTULUI

FACILITAREA PARTICIPĂRII UNUI NR. DE 9 CADRE DIDACTICE DIN ȘCOALA RUSENI LA MOBILITĂȚI DE FORMARE ERASMUS+, ÎN PERIOADA 2018-2020

ÎMBUNĂTĂȚIREA CU 10% A REZULTATELOR OBȚINUTE DE ELEVI LA EVALUĂRILE NAȚIONALE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, FAȚĂ DE ANUL ȘCOLAR PRECEDENT.

DIMINUAREA CU MIN 15% A CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ȘCOLARĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT

REALIZAREA A 25 DE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DEMONSTRATIVE CU ELEVII DE CĂTRE PARTICIPANȚII LA STAGIILE DE FORMARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Calendarul de desfășurare a activităților de proiect

Septembrie 2018

Înfiintare echipa de implementare decizie CA

- Definitivarea detaliilor logistice (anuntare furnizori de curs, planificare activitati de proiect)
- Lansare elemente de vizibilitate a proiectului (website, sigla, roller, banner, afise de informare)

oct-dec 2018

Lansare procedura de selecie

- Pregatire metodologie de selectie
- Numire echipa de selectie
- Activitati de informare a profesorilor din scoala
- Suport pentru participantii la procedura de inscriere
- Desfasurare selectie
- Afisare rezultate

ian-april 2019

Pregatirea beneficiarilor pt mobilitate

- Completare si semnare acorduri de formare si contracte financiare
- Inscrierea beneficiarilor in MTool
- Definitivarea aranjamentelor cu furnizorii de formare
- Activitati de pregatire pentru mobilitate cu participantii

april-sept 2019

Realizare mobilitati de formare

”Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”, Cervantes Training, Alcala de Henarez, Spania,
”Μathematics and Connections with other sciences”, MetaGnosi, Larisa, Grecia
”Science for Primary School Children: When Complicated Becomes Fun and Easily Understandable”, Primera Group, Ljubljana, Slovenia
”Problem/Inquiry Based Learning”, ITC International, Praga, R. Ceha

sept 2019-iul 2020

Implementare competente in activitate didactica

- Realizare raportari de activitati
- Valorificare rezultate invatare
- Diseminare

august 2020

Analiza rezultate proiect. Raportare

- Analiza schimbarilor produse de proiect
- Realizare raport intern de activitate
- Pregatire raportare finala 

CONTACT

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”Ioan Grigore Teodorescu”
sat.Ruseni, comuna Borlesti , județul Neamț
Tel. 0233297870
Fax 0233297870
Email scoala_ruseni@yahoo.com


INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE EFICIENTĂ
2018-1-RO01-KA101-047762

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus, eius, quo. Ex blanditiis ullam corporis culpa non. Deserunt doloribus sed ipsam qui ex, expedita, architecto cumque ullam quod quia officia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Modi eaque quos, nulla maxime quaerat ab non maiores, temporibus earum adipisci expedita nesciunt similique sunt omnis quisquam odit voluptatem quis culpa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nulla corrupti assumenda delectus blanditiis odio optio modi reprehenderit, sint excepturi, vero debitis non odit eaque deleniti, tempora nobis ut soluta inventore!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magni repudiandae sequi placeat ea minus excepturi, minima quam. Quod enim sed nisi itaque error optio nostrum ducimus, sunt, illo, repellendus rerum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque quidem eaque autem quisquam et, modi in soluta debitis iste dicta ex ab consequuntur non quas placeat! Itaque a ad, eius.